Wyjątkowy produkt – pakiety edukacyjne On-Line

W ramach pakietów edukacyjnych, dostępne są:

1. Live Trading Room

Możliwość śledzenia pulpitu jednego z traderów, pracujących dla EXP ASSET, na którym dokonywana jest analiza i otwierane są transakcje na rynkach kapitałowych. Pulpit ten dostępny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:30 do 14:00. Komponent ten dostępny jest dla użytkowników, którzy kupili pakiet powyżej 100$.

2. Trading Idea

Każdego dnia roboczego rano, użytkownik ma wgląd w publikację PDF, opisującą możliwe scenariusze na wybranej parze walutowej, indeksie lub surowcu. Jest to pomysł na to, co może się wydarzyć na giełdzie w danym dniu.

3. Webinary edukacyjne (Live Webinar)

W każdą środę odbywają się godzinne szkolenia internetowe, z liczącymi się w branży traderami, m.in.: Patryk Krupiński, Daniel Fehring i Agata Janik.

Użytkownik ma możliwość interakcji z prowadzącym traderem i zadawania mu pytań w trakcie webinaru. Poniżej, zobacz wycinki ze szkoleń:

4. Trading Camp

Dla klientów, którzy chcieliby poznać traderów EXP ASSET i innych przedsiębiorców korzystających z platformy, firma przygotowała akademię Trading Camp. Jest to wyjazd edukacyjno-rekreacyjny, czyli praktyki z traderami na żywo połączone z wypoczynkiem. Całościowy koszt Trading Camp pokrywa EXP ASSET.