Plan marketingowy

Platforma ExpAsset umożliwia wykorzystanie 3-ch źródeł uzyskiwania dochodów:

  1. Bonus 1% od przychodów uzyskiwanych przez traderów firmy ExpAsset
  2. Prowizja 10% od słabszej gałęzi w drzewie binarnym
  3. Prowizja 8% od wartości opłaconego pakietu przez bezpośrednio wprowadzonego partnera